Siste nyhetssaker fra Tonsen

ANDRE PINSEDAG I ØSTRE AKER KIRKE

Andre pinsedag er det flerkulturell festival med aktiviteter, mat og musikk kl. 16 og gudstjeneste kl. 18.
Informasjon til konfirmanter i Tonsen 2015/16.
Les mer
Andre pinsedag er det flerkulturell festival med aktiviteter, mat og musikk kl. 16 og gudstjeneste kl. 18.
Les mer
Kammerkoret går sommeren i møte på vårens siste dag, 31. mai kl 19, med å synge jazz, gospel og viser.
Les mer
Ute-gudstjeneste i Bjerkedalen i forbindelse med Bjerkefestivalen ved Øystein S. Mathisen, Marthe H. Wang og Anders F. Meyer. Superkidz og Tween Sing deltar. Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid.
Les mer
TONSENBLADET
Nr. 2 April 2015
Her kan du lese om siste nytt fra menigheten, om det store tonsenkoret Cortado og mye mer! Oversikt over vårens og sommerens arrangementer og gudstjenester.
Les mer
Torsdag 30. april ble det arrangert Globalløp utenfor kirka, og det ble samlet inn 32 000 kroner til utdanning for jenter i Tanzania.
Les mer
1 - 6 av 7
Les alle artikler, klikk her!
Mai24
Søndag 24. Mai,
11:00 GUDSTJENESTE (Pinsedag)
Høytidsgudstjeneste ved Øyvind Å. Remmen og Anders F. Meyer. Prekentekst Joh 14,15-21. Dåp og nattverd. Ofring til Det norske misjonsselskap.
 
Mai25
Mandag 25. Mai,
18:00 FELLESGUDSTJENESTE I PROSTIET (2. pinsedag)
Fellesgudstjeneste for prostiet i Østre Aker Kirke, med deltakelse fra flere migrantmenigheter.
 
Mai26
Tirsdag 26. Mai,
19:00 KAMMERKOR-ØVELSE
Konsert og gudstjenestekor i Tonsen menighet.
Mai27
Onsdag 27. Mai,
11:30 ONSDAGSTREFF
«Studietur til Tyrkia». Et program med bilder v/ Berit Birkeland.
17:00 SUPERONSDAG
Felles middag kl 17. Aldersinndelte grupper etterpå.
17:30 SUPERKIDZ
Superkidz er et kor for barn i 1.-4. klasse. Øvelse hver onsdag. Annenhver onsdag er det mulig å komme å spise middag med hele Superonsdag kl 17.