Siste nyhetssaker fra Tonsen

MUSIKK & MAT - MARKERING AV FN-DAGEN

Torsdag 23. oktober kl 18:30 - 20:30 er det duket for Musikk & Mat med markering av FN-dagen.
Tonsen kammerkor fremfører Gabriel Faurés Requiem og andre verker søndag 26. oktober kl 19. Billettpris 150,-
Les mer
Superkidz inviterer til konsert med Tore Thomassen onsdag 29.oktober kl 18! Gratis inngang.
Les mer
TONSENBLADET
Nr. 4 Oktober 2014
Her kan du lese om siste nytt fra menigheten, den nye guiden til kulturminner i bydel Bjerke, glimt fra turen til vennskapsmenigheten og mye mer! Oversikt over høstens arrangementer og gudstjenester.
Les mer
Førstkommende torsdag 4.september kl 17 starter lederkurs for ungdom opp igjen. Lederkurset er for ungdom fra 15 år. Lurer du på om dette er noe for deg? Kom på infosamlingen nå på torsdag.
Les mer
Har du lyst til å bidra på årets tonsenmesse? Ta kontakt med kirkekontoret.
Les mer
Velkommen til "stille lørdag" – en annerledes formiddag med ro og ettertanke. Høstens stille dag er 1.november kl.10-15. Retreaten foregår i Tonsen kirke. Deltakelse er gratis, men HUSK PÅMELDING!!!
Les mer
1 - 6 av 7
Les alle artikler, klikk her!
Okt26
Søndag 26. Oktober,
11:00 GUDSTJENESTE (Bots- og bønnedag)
Gudstjeneste ved Helga Maria Myklebust og Anders Fjeld Meyer.Dåp. Nattverd. Ofring til Lunden kloster. Søndags- skole. Kirkekaffe.
 
Nov2
Søndag 2. November,
11:00 GUDSTJENESTE (Allehelgensdag)
Gudstjeneste ved Øystein Mathisen, Ieva Folmo, Anders Fjeld Meyer med flere. Prekentekst: Matt 5,1–12. Opplesning av navn på alle som er gått bort siden forrige allehelgensdag. Lystenning. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe. Ofring til Institutt for Sjelesorg, Modum Bad.
 
Nov9
Søndag 9. November,
11:00 GUDSTJENESTE (22. s. i treenighetstiden)
Jazzmesse ved Mari Wirgenes, Øyvind Remmen, Anders Fjeld Meyer med kammerkoret og band. Prekentekst: Matt 12,33–37. Dåp. Nattverd. Søndags- skole. Kirkekaffe. Ofring til menighetens musikalske arbeid.
 
Nov16
Søndag 16. November,
11:00 GUDSTJENESTE (23. s. i treenighetstiden)
Gudstjeneste ved Øyvind Remmen og Åge Johansen. Prekentekst: Mark 10,28– 31. Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe. Ofring til menighetens arbeid.
 
Nov23
Søndag 23. November,
11:00 GUDSTJENESTE (Domssøndag/ Kristi kongedag)
Gudstjeneste ved Mari Wirgenes og Anders Fjeld Meyer. Prekentekst: Matt 25,31–46. Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe. Ofring til misjonsprosjektet i Liberia (Misjonsalliansen).
 
Nov30
Søndag 30. November,
11:00 GUDSTJENESTE 1. SØNDAG I ADVENT
Familiegudstjeneste på “Lys våken”-helg ved Øystein Mathisen, Helga Marie Abrahamsen, Marthe Wang og Anders Fjeld Meyer. Prekentekst: Luk 4,16–22a. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. Ofring til KRIK (Kristen Idrettskontakt).
 
Des7
Søndag 7. Desember,
11:00 GUDSTJENESTE (2. søndag i adventstiden)
Gudstjeneste ved Øyvind Remmen og Anders Fjeld Meyer. Prekentekst: 1 Kor 15,50–57. Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe. Ofring til Kirkens Familievern.
 
Des14
Søndag 14. Desember,
11:00 GUDSTJENESTE (3. søndag i adventstiden)
Ung Messe ved Øystein Mathisen, Jonas Kilmork Vemøy og Anders Fjeld Meyer. Prekentekst: Luk 3,7–18. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe. Ofring til menighetens ungdomsarbeid. Presentasjon av konfirmanter.
 
Des21
Søndag 21. Desember,
11:00 GUDSTJENESTE (4. søndag i adventstiden)
Gudstjeneste ved Mari Wirgenes og Anders Fjeld Meyer. Prekentekst: Matt 1,20b–21. Dåp. Nattverd. Ofring til menighetens arbeid. Prekentekst: Luk 1,39–45. Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe. Ofring til menighetens arbeid.
 
Des24
Onsdag 24. Desember,
14:30 JULAFTENGUDSTJENESTE
Gudstjeneste ved Øystein Mathisen og Anders Fjeld Meyer.
16:00 JULAFTENGUDSTJENESTE
Gudstjeneste ved Øystein Mathisen og Anders Fjeld Meyer. Prekentekst: Luk 2,1–20. Ofring til Kirkens Bymisjon i Oslo.
Des25
Torsdag 25. Desember,
11:00 GUDSTJENESTE 1. JULEDAG
Høytidsgudstjeneste ved Øyvind Remmen og Anders Fjeld Meyer. Prekentekst: Joh 1,1–14. Dåp. Nattverd. Ofring til Kirkens Nødhjelp.